Disclaimer

Loodgieter Zwolle is een online platform dat exclusief samenwerkt met geselecteerde partners. Deze partners zijn specialist in de gezochte werkzaamheden en treden op als leverancier en uitvoerder van deze werkzaamheden.

Alle werkzaamheden worden door hen uitgevoerd, Loodgieter Zwolle treedt puur op als intermediair in het bij elkaar brengen van klant en leverancier. Bij uitvoer van de werkzaamheden is dan ook een overeenkomst van toepassing tussen klant en leverancier en zijn derhalve de algemene (leverings-)voorwaarden van toepassing van de gebelde/aangesloten leverancier.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Wij doen ons best om de kwaliteit van de leverancier in het netwerk te waarborgen, maar wij geven geen garanties ten aanzien van bereikbaarheid, prijs, kwaliteit of snelheid.

Verder is de via deze website verspreide informatie slechts informerend van aard. Loodgieter Zwolle aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

Wij garanderen niet dat de op de website te vinden inhoud en informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel.

Het gebruik van deze website is geheel voor eigen risico van de gebruiker; de bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de keuze of hij/zij met de aangesloten leverancier in contact bent gekomen zaken doet.

Onze loodgieters zijn dag en nacht onderweg